מחלת מקצוע – חליתם בעבודה? יש לכם זכויות!

כל מקצוע וכל עיסוק עלול לחשוף אותנו אל מחלות המוגדרות כמחלת מקצוע. לעומת תאונת עבודה הנגרמת מאירוע חד פעמי כמו נפילה מגובה, התחשמלות ועוד, מחלת מקצוע נחשבת בעיני רבים כחשיפה אל חומרים כימיים מסוכנים. אך אולי תופתעו לדעת כי יש מקרים נוספים שהוכרו על ידי בית הדין לעבודה או המוסד לביטוח לאומי כמחלת מקצוע אם הוכח כי קיים קשר סיבתי בין המחלה לבין סביבת העבודה או העיסוק שבו עסק הנפגע.

כל מקצוע שבו בחרתם לעסוק, עלול להשפיע על  מצב הבריאות שלכם ולחשוף אתכם למחלת מקצוע: מחלה או פציעה הנובעת מחשיפה לתנאי עבודה לקויים, מחשיפה מתמשכת לקרני השמש, מחשיפה לחומרים מסוכנים, לרעש  או למחלה הנובעת משחיקה איטית של אברי הגוף השונים כתוצאה מפעולות החוזרות על עצמן לאורך השנים, פעולות הפוגעות בהדרגה במצב הבריאות שלכם.

הקשר הסיבתי – המפתח להצלחה בתביעות של מחלות מקצוע

ליתם במחלת מקצוע, מגישים תביעת פיצויים למוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי יעניק לכם פיצויים בגין מחלת מקצוע רק אם תצליחו להוכיח קשר סיבתי בין המצב הבריאותי שלכם לבין סביבת העבודה שבה הועסקתם בשנים האחרונות או בשל פעולות מסוימות שאותן ביצעתם באופן שגרתי במהלך העבודה במשך השנים.

הוכחת הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה לבין מחלת המקצוע או מיקרו טראומה היא המפתח למיצוי הזכויות הרפואיות. התנהלות לא מקצועית מול הביטוח הלאומי עלולה לפגוע בכם ולהותיר אתכם ללא מיצוי הזכויות וללא פיצויים בגין הנזקים.

שימו לב: הוכחת הקשר הסיבתי בין המחלה לבין תנאי העבודה ואופי העבודה היא נקודת המפתח של מיצוי הזכויות הרפואיות שלכם בעקבות מחלות מקצוע או בעקבות פגיעות זעירות לאורך שנים, הנקראות בשפה המקצועית מיקרו טראומה. התנהלות לא מקצועית מול הביטוח הלאומי, עלולה להותיר אתכם ללא פיצוים וללא זכויות נוספות המגיעות לכם לפי החוק.

מושגים שחשוב להכיר: מחלת מקצוע ומיקרו טראומה

לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי תשנ"ה 1995 שנושאו פגיעה בעבודה, מחלת מקצוע היא מחלה שהתפרצה  בגוף כתוצאה משהות ממושכת בסביבת עבודה או מטעמה הכוללת חשיפה לגורמים כימיים, ביולוגיים, פיזיולוגיים ואחרים. החשיפה החוזרת שוב ושוב לגורמים המזיקים במשך זמן העבודה היא זו הגורמת למחלה.

מיקרוטראומה  – היא סדרה של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות אשר גורמות למחלה. כל אחת מהפגיעות הזעירות  גורמת לנזק קטן, עד שההצטברות של כל הפגיעות ביחד במשך תקופה ארוכה שבה עוסק האדם באותו מקצוע, היא זו היוצרת את המחלה

המוסד לביטוח לאומי מפרסם רשימה של מחלות מקצוע. אם חליתם באחת מהמחלות המופיעות ברשימה אתם זכאים לקבל פיצויים מהמוסד לביטוח הלאומי או גם מחברת הביטוח בתנאי שרכשתם פוליסת ביטוח מתאימה.

מהם השלבים להכרה במחלה כמחלת מקצוע?

מדינת ישראל היא זאת שאחראית לזכויותיהם של אנשים החולים במחלות מקצוע והמוסד לביטוח לאומי הוא הגוף האחראי על יישום הזכויות זכויות אלו.

רופא תעסוקתי – בשלב הראשון, יש לפנות אל הרופא התעסוקתי בקופת החולים שבה אתם מבוטחים. הרופא התעסוקתי יחליט האם מדובר על מחלת מקצוע או לא. אם יאשר הרופא התעסוקתי שהמחלה שלקתם בה מוגדרת כמחלת מקצוע, תהיו זכאים  לפיצויים, לטיפול חינם, שיכלול גם טיפולי שיקום והתאוששות.

טפסים – בשלב הראשון העובד יצטרך למלא את טופס 250,  טופס 'בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה' ולהחתים את המעביד על הטופס הזה  לאחר מכן, הוא יצטרך למלא את טופס 211 , 'טופס תביעת קבלת דמי פגיעה'. לטופס זה תצטרכו לצרף מסמכים המוכיחים שהפגיעה אכן נגרמה כתוצאה מהעבודה. אם אושפזתם בבית חולים, יש לצרף גם את סיכום המחלה שקיבלתם בעת השחרור מהאשפוז.

ועדה רפואית – העובד יגיש תביעת פיצויים לביטוח הלאומי ויוזמן להופיע בפני ועדה רפואית. אל תביעת הפיצויים הוא יצרף את כל המסמכים הרפואיים המעידים על הפגיעה. בוועדה הרפואית יגולל העובד בקצרה את שרשרת האירועים שהביאה להתפרצות של המחלה, יוכיח את הקשר שבין המחלה לבין העבודה ויוכיח  כי קיימת פגיעה בתפקוד היום יומי וירידה בכושר ההשתכרות. אם יש לכם מסמכים רפואיים חדשים שלא צירפתם לתביעה, הציגו אותם בוועדה ובקשו ממזכיר הוועדה לצרף אותם אל התיק הרפואי שלכם.