האם קיים התיישנות על מחלת מקצוע

תשובה: מועדי ההתיישנות עבור תביעות פיצויים בגין דמי תביעה שונים עבור הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי והגשת התביעה כנגד המעביד. את תביעות למוסד לביטוח לאומי יש להגיש תוך שנה. ככל שהתביעה תוגש באיחור עלולה להתיישן התביעה בגין דמי פגיעה אולם לא בגין הנכות. תביעות כנגד המעביד מתיישנות בתום 7 שנים.

מקרים חריגים – אם קרה והגשתם  דמי תביעה לאחר שנה, המוסד לביטוח לאומי יחליט האם הוא מכיר בפגיעה כולה או באופן חלקי, אך לתקופה מקסימאלית של שנים עשר חודשים שקדמו לחודש בו הוגשה התביעה.

חליתם במחלת מקצוע, מגישים תביעת פיצויים למוסד לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי יעניק לכם פיצויים בגין מחלת מקצוע רק אם תצליחו להוכיח קשר סיבתי בין המצב הבריאותי שלכם לבין סביבת העבודה שבה הועסקתם בשנים האחרונות או בשל פעולות מסוימות שאותן ביצעתם באופן שגרתי במהלך העבודה במשך השנים.

הוכחת הקשר הסיבתי בין תנאי העבודה לבין מחלת המקצוע או מיקרו טראומה היא המפתח למיצוי הזכויות הרפואיות. התנהלות לא מקצועית מול הביטוח הלאומי עלולה לפגוע בכם ולהותיר אתכם ללא מיצוי הזכויות וללא פיצויים בגין הנזקים.

שימו לב: הוכחת הקשר הסיבתי בין המחלה לבין תנאי העבודה ואופי העבודה היא נקודת המפתח של מיצוי הזכויות הרפואיות שלכם בעקבות מחלות מקצוע או בעקבות פגיעות זעירות לאורך שנים, הנקראות בשפה המקצועית מיקרו טראומה. התנהלות לא מקצועית מול הביטוח הלאומי, עלולה להותיר אתכם ללא פיצוים וללא זכויות נוספות המגיעות לכם לפי החוק.