ועדה רפואית בצה"ל

נכי צה”ל שנפגעו במהלך שירותם הצבאי זכאים לפנות למשרד הביטחון לצורך קבלת פיצויים וקצבאות שונות. נכים אלו חייבים להיות מוכרים על ידי קצין התגמולים כנכים על מנת לקבל את אחוזי נכות שיובילו לקבלת הקצבאות. במקרים רבים קצין התגמולים זקוק לחוות הדעת של וועדה רפואית אשר ממונית על ידי משרד הביטחון לצורך קביעת הקשר הסיבתי בין פגיעתו של הנכה לבין השירות הצבאי.

בשל סיבה זו, נכה המגיש בקשה לקבלת פיצויים או קצבאות שונות יוזמן לועדה רפואית בצבא אשר תבחן את מצבו הרפואי. הוועדה מורכבת מרופאים ואנשים נוספים בעלי סמכויות לדון בעניין זה ותפקידם לקבוע את אחוזי הנכות על פי התקנון ועל פי החוק.

יושב ראש הוועדה הרפואית יכול לזמן רופאים המתמחים בתחומים שונים על מנת לתת חוות דעת מקצועית לגבי פציעה או מחלה שנגרמה כתוצאה משירותו הצבאי. חשוב לציין כי וועדה זו הינה חשובה, הרי בסופו של דבר היא זאת שמחליטה על מתן הפיצויים או הקצבאות השונות, לכן יש צורך להגיע מוכנים לוועדה זו עם מסמכים רלוונטיים ולהכיר היטב את אופי הפציעה, על מנת לדעת לענות על השאלות הנשאלות במהלך התקיימות הוועדה.

לאחר קיום הוועדה, קצין התגמולים יודיע לנכה את החלטת הועדה הרפואית תוך 14 יום מיום קבלת ההחלטה. ההחלטה הינה כוללת את תוצאות הועדה כולל פרוטוקול מיום הועדה. במידה והבקשה נדחתה על ידי הוועדה הרפואית, על קצין התמלוגים לציין בגוף ההודעה את זכותו של הנבדק לערער על ההחלטה הוועדה, על ידי הגשת בקשה מנומקת בפני וועדה רפואית עליונה.

הכנה לקראת הוועדה הרפואית

מכיוון שישנה חשיבות רבה לוועדה זו, חשוב להקפיד על כמה דברים חשובים טרם ההגעה לוועדה: ראשית, הגיעו מוקדם ככל שניתן על מנת שחברי הוועדה לא יצטרכו להמתין לכם, במידה ואינכם יכולים להגיע – יש להודיע זאת מראש, יש להביא את כל המסמכים הרלוונטיים ולסדרם בצורה מסודרת, כך שתוכלו לשלוף אותם בקלות רבה בעת הצורך, יש להגיע רעננים ולדעת לומר את עיקרי הדברים בצורה מסודרת, כיוון שלא יהיה ברשותכם די זמן לומר את דברכם.