תהליך הגשת התביעה לגמלת סיעוד

כאן מתחיל תהליך שלעיתים עלול להיות מייגע וארוך. בהתחשב בכך, כדאי מאוד להסתייע בשלב זה במומחה לזכויות רפואיות, שיוכל לסייע בקיצור התהליכים ובמניעת תקלות ועיכובים בדרך.

במסגרת הגשת תביעה לגמלת סיעוד יש להגיש את המסמכים הבאים:

  • גמלת סיעוד טופס תביעה.
  • מסמכים רפואיים הכוללים תמצית של התיק הרפואי לרבות אבחנות, תרופות, טיפולים ואשפוזים.
  • אישורים על הכנסות (כולל של בן/בת הזוג) ל-3 חודשים אחרונים.
  • ייפוי כח/העתק צו אפוטרופוס – במידה והתביעה חתומה על ידי מיופה כח או אפוטרופוס ולא על ידי התובע עצמו.
  • תעודת עיוור – במידה והתובע הינו עיוור.

ניתן להגיש גמלת סיעוד על ידי מילוי טופס מקוון ושליחת המסמכים אונליין באתר ביטוח לאומי, על ידי מילוי טופס ידני ושליחת המסמכים כנ"ל, או באמצעות שליחת החומר כולו בדואר או הנחתו בתיבת הסניף הקרוב של ביטוח לאומי.

לאחר הגשת התביעה וביצוע הערכת התלות, תיקבע הזכאות לגמלת הסיעוד.

גמלת סיעוד זמנית לצורך עזרה מיידית

ישנם מקרים בהם אדם זקוק לעזרה מיידית, כגון: שבירת רגל, מחלה מגבילה וכו'. במצב כזה ניתן להגיש טופס בקשה לגמלת סיעוד זמנית לסיוע קצר מועד. את הטופס יש להגיש באמצעות בית החולים ולצרף אליו חוות דעת רפואית. הזכאות לגמלה קצרת מועד הינה מיידית, ומזכה בעזרה של 9 שעות סיעוד שבועיות למשך 60 יום מרגע ההגעה של המבקש מבית החולים הביתה.

ביטוח לאומי דחה את הבקשה לגמלת סיעוד? ניתן לערער

במידה והמוסד לביטוח לאומי דוחה את הבקשה לגמלת סיעוד, ויש מקרים כאלה – ניתן לערער על ההחלטה. לאחר הגשת הערעור, הוא ייבחן על ידי ועדת עררים של הביטוח הלאומי בראשות רופא ובהשתתפות רופאים גריאטריים, מומחי שיקום או אחיות מוסמכות. גם במקרים של ערעור, מומלץ מאוד להיעזר בבחינה של מומחים לזכויות רפואיות. אלו מכירים את שיקולי הוועדות ויכולים לכוון את המערערים להגשת הבקשה בצורה אפקטיבית יותר, שעשויה להניב את התוצאה הרצויה – אישור הגמלה.

תקופת הזכאות לגמלת סיעוד

הזכאות לגמלת סיעוד מתחילה 30 יום מהראשון בחודש בו התביעה הוגשה. הגמלה ניתנת על ידי ביטוח לאומי לתקופה ספציפית לגביה נקבע שמצבו של הזכאי מבחינה תפקודית אינו יציב. הביטוח הלאומי יכול לבדוק אחת לזמן מה מהו מצבו של הזכאי ולפעול בהתאם למסקנותיו. במקרים של החמרה, ניתן לפנות לביטוח לאומי מחדש, להגיש מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על ההחמרה, ולבקש שתבוצע בדיקה חוזרת.

מקבלי גמלת סיעוד זכאים להטבות נוספות:

הנחת ארנונה –  ההנחה מוענקת אוטומטית לאחר שהביטוח הלאומי מעביר את הנתונים לרשות המקומית. רשימות הנתונים מועברות בסוף שנה לכן יש מצב שהדיווח יועבר לאחר שהזכאי כבר קיבל חשבון ארנונה. במקרה כזה ניתן להציג את אישור הזכאות בפני הרשות העירונית ולקבל את ההנחה.

הטבה בחשבון מים – מקבל הגמלה ברמה 2 ומעלה זכאי לתוספת של 3.5 מ"ק מים לחודש בתעריף נמוך בצריכה הביתית שלו. ההטבה מוענקת אוטומטית מתוקף רשימות שהביטוח הלאומי מעביר לתאגידי המים.

הנחה בחשבון חשמל –  מקבלי גמלה ברמה 3 ומעלה זכאים להנחה של 50% לצריכת חשמל של 400 קילווואט לשעה ראשונה בכל חודש – זאת בבתי מגורים בלבד ובתעריף ביתי.

שירות טרום סיעודי – שירות המאפשר קבלת מטפלת ביתית באופן מיידי ולתקופה מוגבלת עד למימוש הסיוע מביטוח לאומי.

פנסיית סיעוד

פנסיית נכות הינה הסכום החודשי שישולם לעמית בקרן הפנסיה במקרה שהוא איבד את כושרו לעבוד עקב מצבו הבריאותי. הגמלה החודשית תשולם לעמית לאחר 3 חודשים של אובדן כושר עבודה ולאחר מיצוי של כל ימי המחלה הצבורים לטובתו במקום העבודה.
הזכאות לפנסיית נכות מותנית בתקופת אכשרה- מספר החודשים המינימאלי של תשלום דמי גמולים שנדרש לצורך הכרת הקרן בנכות. רק בתום תקופת האכשרה שקבעה קרן הפנסיה יוכל העמית להגיש תביעה בגין אובדן כושר עבודה ולקבל פנסיית נכות