הנה רשימת מחלות לדוגמא העשויות לזכות בפטור מתשלום מס הכנסה: סכרת עם סיבוכים, מחלת לב, פרקינסון, פוליו ושיתוק ילדים, מחלות ריאה, טרשת נפוצה, גידול ממאיר בהווה או בעבר, מחלת כליות, דלקת פרקים, מחלת כבד, בעיות אורתופדיות, עיוורון, חירשות ועוד. למעשה כל מחלה, פציעה או לקות יכולה להשפיע על הזכאות לפטור ממס הכנסה.

הגורם הקובע את אחוזי נכות

על פי החוק דרגת הנכות יכולה להיקבע ע"י אחד מהגורמים הבאים:

  • וועדות לצורך פטור ממס הכנסה המתקיימות בביטוח לאומי.
  • וועדות של המוסד לביטוח לאומי לעניין נכות כללית, נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה וזכויות מתנדבים.
  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) – משרד הביטחון.
  • חוק נכי המלחמה הנאצים / חוק נכי רדיפות נאצים- משרד האוצר.
  • חוק פיצוי לנפגעי גזזת / פוליו- משרד האוצר.

התובע יזומן לוועדות רפואיות בהתאם לחומר הרפואי שהגיש. תהליך הועדות אורך בדר"כ מספר חודשים ובסיכומו של דבר שולח המוסד את החלטתו לתובע.
במידה ונקבעה דרגת נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה ינפיק פקיד השומה אישור "קביעת אחוזי נכות לפי 9 (5) לפקודת מה הכנסה", מסמך זה מהווה אישור רשמי לפטור ממס.

ההחלטה של הוועדה יכולה להיות זמנית או קבועה, רטרואקטיבית ו/או עתידית. במקרה של החלטה רטרואקטיבית התובע יוכל לקבל החזרים על מס שקיבל עד 6 שנים רטרואקטיבית, כאשר מניין 6 השנים מתחיל להיספר מיום תשלום השובר והגשת הבקשה לפטור.

תקרות הפטור

יגיעה אישית – פטור על הכנסה מיגיעה אישית (שכר מעבודה) לתקופה של 365 ימים ומעלה עומד כיום על 604,400 ₪. על מנת לקבל את מלוא הפטור המלא צריכה תקופת הנכות להיות לפחות 365 יום (שנה).

הכנסה הונית – פטור על הכנסה הונית (הכנסה מרכוש, דיבידנד, ריבית על ניירות ערך ואג"ח הנסחרות בבורסה) כ-72,960₪. שימו לב – במידה ותקופת הנכות הינה בין 185 ל- 365 יום סכום הפטור מיגיעה אישית יהיה זהה לפטור מהכנסה הונית.

*הסכומים מעודכנים נכון לאפריל 2017