נפגעי פעולות איבה

כל מי שנפגע בפעולות איבה ובאירועי טרור זכאי להכרה כנפגע פעולות איבה ולקבלת טיפול רפואי חינם,  פיצויים כספים וזכויות בתחומים שונים כמו בריאות, תחבורה, דיור ועוד.

התהליך ההכרה וקביעת אופי וגובה הפציעה נערך מול הגורמים המוסמכים מטעם משרד הביטחון.

אם אתם  אזרחים שלא משרתים שירות פעיל בכוחות הביטחון, מיד לאחר קבלת הטיפול הרפואי נציגי הביטוח הלאומי ייפגשו אתכם כבר בבית החולים. עובדים סוציאליים ילוו אתכם ואת בני המשפחות שלכם בעת האשפוז בבית החולים ולאורך תהליך השיקום.

רק נפגעים אשר הגיעו לטיפול רפואי ראשוני לאחר הפגיעה או הפציעה בפיגוע או באירוע חבלני, במהלך הימים הקרובים לפיגוע, יכולים להגיש תביעה אל מול הביטוח הלאומי לקבל הכרה או קצבה.

הטיפול הרפואי

הטיפול הרפואי הניתן לנפגעי פעולות איבה, ניתן בחינם והוא כולל, החלמה, שיקום ומכשירי עזר רפואיים. את הטיפול וסיוע נוסף אפשר לקבל בבתי החולים הממשלתיים או בקופות החולים השונות, אך רק לאחר קבלת אישור מהביטוח הלאומי המעיד כי הנפגע מוכר כנפגע פעולות איבה או  גם על סמך התחייבות של  הביטוח הלאומי לשלם על הטיפולים והשירותים השונים. את האישור או את ההתחייבות יש לבקש מהעובדים הסוציאליים המלווים את הנפגע.

נפגעי פעולות איבה זכאים לקבל גם פיצוי עבור אובדן כושר עבודה. הפיצוי ניתן במשך תשעת החודשים הראשונים לאחר האירוע. לאחר מכן יוזמן הנפגע אל ועדה רפואית שבסמכותה לקבוע את אופי הפציעה, את אחוזי הנכות ואת המשך הטיפול העתידי.

הביטוח הלאומי יקבע את אופי התשלום, את גובה התשלום ואת המשך הפיצויים לנפגע ולבני משפחתו בהתאם להחלטות של הוועדה הרפואית.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 077-8066502 או באמצעות טופס צור קשר