אנשים רבים מבני הגיל השלישי מתקשים בשלב מסוים לבצע פעולות יומיומיות פשוטות בכוחות עצמם, ולפיכך נזקקים לשירותי סיעוד. כפתרון למצבם, באפשרותם להגיש תביעה ולקבל מטעם ביטוח לאומי גמלת סיעוד. למעשה, גמלת הסיעוד מזכה במתן שירותים לזכאים, בהתאם לבחירתם מתוך סל השירותים והמוצרים המוצע להם. בסל כלולים מוצרי ספיגה, משדר מצוקה, שירותי כביסה, שעות ביקור במרכז יום לקשיש ושעות טיפול בבית. מקבלי הגמלה יכולים גם להמיר כל שירות לשעות טיפול סיעודי, וכך לבנות את תכנית השירות הסיעודי המתאימה להם. אלו היו פני הדברים עד 1.11.2018. החל ממועד זה נכנסה לתוקף רפורמה לפיה הזכאים לגמלה יכולים לקבל את חלקה או את כולה בכסף ולא רק בשירותי סיעוד. מספר שעות הטיפול שניתנות להמרה בכסף תלוי ברמת הקצבה/השעות לה זכאי כל אחד.

גמלת סיעוד בכסף למעסיקים מטפל צמוד

מטופלים סיעודיים שמעסיקים מטפל צמוד ישראלי או עובד זר, זכאים לקבל את כל הגמלה בכסף אם הם עומדים בתנאים הבאים:

  • המטפל הצמוד מועסק 6 ימים בשבוע, לפחות 12 שעות ביממה.
  • המטפל אינו קרוב משפחה של המטופל.
  • המטפל מועסק בשכר בהתאם לחוזה כתוב.
  • אם מדובר במטפל זר, שהותו בישראל צריכה להיות חוקית, והמטופל צריך להיות בעל היתר להעסקת עובד זר מטעם משרד הפנים – רשות ההגירה.

מי זכאי לקבל גמלת סיעוד?

הגשת התביעה עבור גמלת סיעוד הינה אפקטיבית במידה והמועמדים לזכאות עומדים בקריטריונים הבאים:

גיל– על פי הפוליסה בביטוח פרטי או מקבל מטפל לפי שעות כאשר הגיע לגיל הפרישה ומעלה, החל מגיל 62 לאישה ו-67 לגבר, בהתאם לקבוע בחוק גיל הפרישה תשס"ד-2004.

מגורים – מבקש הגמלה מתגורר בביתו או בדיור מוגן שאינו במימון המדינה. כך לדוגמה, מי שמתגורר במוסד סיעודי לא יוכל לקבל גמלת סיעוד. כלל המובטחים מבוטחים גם בקופת החולים, אדם שאינו יכול לבצע 4 מתוך 6 הפעולות היומיות ונמצא בביתו יכול לקבל 4500 שח לחודש, ואם הוא נמצא במוסע יקבל 6500 שח לחודש.

תפקוד – נבחנת יכולת ביצוע עצמאי של מבקש הגמלה לששת 6 הפעולות הבסיסיות הבאות: קימה ושכיבה, ניידות בתוך הבית, אכילה ושתייה, רחצה, הלבשה, היגיינה (הפרשות הגוף). בקריטריון זה עומדים גם אנשים אשר זקוקים להשגחה צמודה בביתם לצורך שמירה על בטיחותם האישית ועל בטיחות הסביבה כדוגמת חולי אלצהיימר.

אשפוז – אדם המאושפז בבית חולים כללי אשר כלול ברשימת בתי החולים, יוכל לקבל גמלת סיעוד ב-14 הימים הראשונים של האשפוז.

הבדיקות הנדרשות לצורך הערכת תלות תפקודית

כאמור, אחד התנאים המהותיים בהם יש לעמוד על מנת לקבל במסגרת ביטוח לאומי גמלת סיעוד, הינו רמת התלות וההשגחה להם נדרש מבקש הגמלה. על מנת להעריך את הרמה התפקודית הבסיסית, האדם נדרש לעבור בדיקה של אחות או פיזיותרפיסט מטעם ביטוח לאומי, שיגיעו לביתו או חברת הביטוח. אנשים מעל גיל 90 רשאים להמיר זאת בבדיקת רופא מומחה לגריאטריה. בכל מקרה, איש המקצוע אינו בא לבדוק את בריאותו של מבקש הגמלה אלא את רמת הקושי שלו לבצע את הפעולות הבסיסיות המוגדרות בעת שהותו בבית.

בבדיקת הערכת התלות תיבחן רמת התפקוד בפעולות השונות כמפורט בטבלה שלהלן:

כמו כן ייבחן הצורך בהשגחה לפי הקריטריונים האלה שקובעים את מידת ההשגחה:

  • אינו מסכן את עצמו או את האחרים כאשר נשאר לבדו
  • זקוק להשגחה (נוכחות) חלקית של אדם אחר, אך ניתן להשאירו לבד לפרקי זמן קצרים
  • זקוק להשגחה (נוכחות) חלקית של אדם אחר, בשל מחלה בעלת אופי התקדמות קשה וסוער
  • זקוק להשגחה (נוכחות) מתמדת של אדם אחר, מסכן את עצמו ו/או אחרים כאשר נשאר לבדו
  • זקוק להשגחה (נוכחות) מתמדת של אדם אחר, מסוכן להשאירו לבד בשל מצב רפואי קשה

בהתאם לממצאי הבדיקה, יוחלט על תקופת הזכאות ועל דרגת הגמלה בהתאם למדרג רמות ידוע הנע מ-1 עד 6. ישנם מקרים מסוימים בהם ניתן להגיש תביעה ללא בדיקה של מעריך אלא בהסתמך על מסמכים רפואיים בלבד. מומלץ לפנות למומחה בתחום הזכויות הרפואיות על מנת לבדוק את הנושא. לעיתים מדובר בקיצור דרך משמעותי המקל על מבקש הגמלה.