תהליך הגשת בקשה לפטור מתשלום מס הכנסה

תהליך הגשת הבקשה כולל שלבים רבים. כאן נפרט ונפשט את התהליך לשלבים ההכרחיים שלו.

טפסים ואישורים נדרשים לצורך הגשת בקשה לפטור:

 1. בקשה לפטור ממס – מס' טופס 1516. זהו הטופס הראשוני הנשלח למס הכנסה לצורך קבלת הפנייה לוועדה רפואית.
 2. אישור מסירת מידע –  מס' טופס 0169-ב'. זהו טופס ויתור סודיות רפואית כלפי המוסד לביטוח לאומי ואגף מס הכנסה.
 3. קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה-  טופס 169/א'. בטופס זה יפורטו הליקויים הרפואיים בגינם נתבעת הנכות.

הפניה לועדה רפואית – לאחר קבלת הטפסים שפרטנו כאן בסעיף 1 שולח פקיד השומה "טופס הפנייה לוועדה רפואית" של המוסד לביטוח לאומי, לקביעת אחוזי נכות. את הטופס עצמו ממלאים ומצרפים אליו:

 1. שובר אגרה בסך 562 ש"ח עבור הוועדה הרפואית.
 2. כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים להוכחת הליקויים הרפואיים בגינם נתבעת הנכות.
 3. יש לצרף שוב את הטפסים מסעיף 1.
 4. ערר על החלטת וועדה רפואית.

במידה ודרגת הנכות הרפואית שנקבעה הנה נמוכה מ- 90%, ניתן לערר על החלטת הוועדה. את הערעור יש להגיש בתוך 45 יום מקיום הועדה. שימו לב כי גם לפקיד השומה יש סמכות לערר על החלטת וועדה רפואית. בדרך כלל פקיד השומה מערר במקרה שדרגת הנכות הרפואית שנקבעה גבוהה מ-90%, אך יש מקרים נדירים שפקיד השומה מערער גם לטובת התובע כשהוא מקבל אחוזי נכות הנמוכים מ-90%.

מימוש האישור

עם קבלת אישור לפטור ממס הכנסה, יש להגיש דו"ח שנתי לגבי השנים הרלוונטיות. בעת הגשת דו"ח שנתי יש לצרף לדו"ח אישור מקורי לגבי כל אחת מן ההכנסות שיש לעובד או בן/בת זוג/ו ואישור מקורי לגבי כל אחת מן ההוצאות או זיכויים שיכולים להביא להפחתת המס שישולם.

חשוב לציין כי אם הנתונים לא ידווחו בצורה מדויקת או שידווחו רק חלק מן ההכנסות הדבר עלול לגרום לעיכובים ולעיתים אף נמצא כי ללקוח נוצר חוב במס הכנסה עקב טעויות בהגשת השומה. על מנת להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס 106 מכל מקומות העבודה (כולל פנסיה).
 2. במידה והעובד פרש באותה שנת מס יש להמציא טופס 161 מהמעביד.
 3. אישורים לגבי כל הכנסה אחרת /הוצאה מוכרת באותה שנת מס.
 4. גבי כל אחת מן ההכנסות / ההוצאות המפורטות לעיל יש להמציא אישורים בגין שני בני הזוג.

כמו כן יש לצרף צילום של צ'ק/ צ'ק מבוטל

הנה רשימת מחלות לדוגמא העשויות לזכות בפטור מתשלום מס הכנסה: סכרת עם סיבוכים, מחלת לב, פרקינסון, פוליו ושיתוק ילדים, מחלות ריאה, טרשת נפוצה, גידול ממאיר בהווה או בעבר, מחלת כליות, דלקת פרקים, מחלת כבד, בעיות אורתופדיות, עיוורון, חירשות ועוד. למעשה כל מחלה, פציעה או לקות יכולה להשפיע על הזכאות לפטור ממס הכנסה.

הגורם הקובע את אחוזי נכות

על פי החוק דרגת הנכות יכולה להיקבע ע"י אחד מהגורמים הבאים:

 • וועדות לצורך פטור ממס הכנסה המתקיימות בביטוח לאומי.
 • וועדות של המוסד לביטוח לאומי לעניין נכות כללית, נפגעי עבודה, נפגעי פעולות איבה וזכויות מתנדבים.
 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) – משרד הביטחון.
 • חוק נכי המלחמה הנאצים / חוק נכי רדיפות נאצים- משרד האוצר.
 • חוק פיצוי לנפגעי גזזת / פוליו- משרד האוצר.

התובע יזומן לוועדות רפואיות בהתאם לחומר הרפואי שהגיש. תהליך הועדות אורך בדר"כ מספר חודשים ובסיכומו של דבר שולח המוסד את החלטתו לתובע.
במידה ונקבעה דרגת נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה ינפיק פקיד השומה אישור "קביעת אחוזי נכות לפי 9 (5) לפקודת מה הכנסה", מסמך זה מהווה אישור רשמי לפטור ממס.

ההחלטה של הוועדה יכולה להיות זמנית או קבועה, רטרואקטיבית ו/או עתידית. במקרה של החלטה רטרואקטיבית התובע יוכל לקבל החזרים על מס שקיבל עד 6 שנים רטרואקטיבית, כאשר מניין 6 השנים מתחיל להיספר מיום תשלום השובר והגשת הבקשה לפטור.

תקרות הפטור

יגיעה אישית – פטור על הכנסה מיגיעה אישית (שכר מעבודה) לתקופה של 365 ימים ומעלה עומד כיום על 604,400 ₪. על מנת לקבל את מלוא הפטור המלא צריכה תקופת הנכות להיות לפחות 365 יום (שנה).

הכנסה הונית – פטור על הכנסה הונית (הכנסה מרכוש, דיבידנד, ריבית על ניירות ערך ואג"ח הנסחרות בבורסה) כ-72,960₪. שימו לב – במידה ותקופת הנכות הינה בין 185 ל- 365 יום סכום הפטור מיגיעה אישית יהיה זהה לפטור מהכנסה הונית.

*הסכומים מעודכנים נכון לאפריל 2017