תביעה עבור קצבת ילדים

באופן אוטומטי כל הורה זכאי לקבל קצבת ילדים המיועדת לסייע להורים בגידול ילדיהם. הקצבה משולמת לחשבון הבנק של ההורים בכל ה-20 בחודש, או לחשבון משותף לבני הזוג. התנאים לקבלת הקצבה הם: ילדים מתחת גיל 18 ולילדים החיים בישראל.

על מנת לקבל את הקצבה, יש לרשום כל ילד שנולד במרשם האוכלוסין בתוך 30 יום מלידתו, אחרת תשולם הקצבה רק עבור 3 החודשים שקדמו להגשת התביעה. את התביעה יש להגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מיום הזכאות.

מי זכאי לקבל קצבת ילדים ומהם התנאים לכך?

ברוב המקרים קצבת ילדים משולמת באופן אוטומטית לחשבון הבנק של ההורים לאחר העדכון המועבר מבית החולים לגבי הלידה, אך ישנם מקרים בהם יש צורך להגיש תביעה לביטוח לאומי כמו במקרים הבאים:

• במידה ומדובר בילד שנולד בחו"ל.
• ילד שנולד בבית ולא בבית החולים.
• במקרה של אימוץ ילד.
• ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
• ילד שאינו חי אצל הוריו ומונה לו אפוטרופוס.
• או בכל מקרה אחר שבו לא משולמת הקצבה לחשבון הבנק של ההורים.

כיצד מגישים תביעה לקבלת קצבת ילדים?

את תביעת קצבת ילדים יש להגיש במוסד לביטוח לאומי באזור מגוריכם. ראשית, יש למלא טופס זכאות אותו ניתן למצוא בסניף או באתר האינטרנט של ביטוח לאומי.

לתביעה יש לצרף מסמכים שונים בהתאם לדרישה ובהתאם למקרה הספציפי כדוגמת המסמכים הבאים:

צילום תעודת זהות של מקבל הקצבה או האפוטרופוס, פרטי חשבון הבנק שאליו תועבר הקצבה. במקרה של ילד שנולד בחו"ל – יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד.

במקרה של אימוץ ילד – יש לצרף אישור מהשירות למען הילד ובו יש לציין את הפרטים הבאים: מספר הזהות הזמנית של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד לחייק משפחה.

במקרה של אפוטרופוס – יש להמציא צו אפוטרופוסות מבית המשפט שהורה על מינוי האפוטרופוס.

במקרה של ילד שעבר לשהות בחו"ל לתקופה שמעל שלושה חודשים – יש להמציא מסמכים המעידים כי הוא או הוריו עומדים בתנאים המזכים אותו בהמשך תשלום הקצבה.