קצבת ילד נכה

העומס הטיפולי אשר כרוך בגידולו של ילד נכה הוא עצום. בכדי להקל על המשפחה הביטוח הלאומי משתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה באמצעות גמלת נכות חודשית הטיפול הדרוש בילד נכה הוא רחב, בכדי להקל על המשפחה הביטוח הלאומי משתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה באמצעות קצבת ילד נכה. הקצבה משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לילדים בגילאי 91 ימים עד 18 שנים, בכפוף לליקויים ומידת התלות בטיפול המשפחה. קצבת ילד נכה משולמת לילדים נכים עד גיל 18 על פי חוק, ישנם תנאים ומבחני זכאות אשר נקבעו בתקנות. גמלת ילד נכה אינה גמלה לצמיתות ונדרש מדי תקופה לעבור מבחני זכאות עד גיל 18.

תנאי זכאות עבור קצבת ילד נכה:

1. הילד הנכה הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל

2. הילד הנכה אינו מוחזק במוסד או במשפחה אומנת.

3. הילד הנכה נמצא בישראל.

4. הילד הנכה לא מקבל קצבת ניידות (למעט אם הוא זקוק לכיסא גלגלים או שנקבעו לו 80% נכות בניידות).

הגשת תביעה עבור גמלת ילד נכה

בכדי להגיש תביעה עבור קצבת ילד נכה יש להוריד ולמלא את הטופס תביעה לגמלת ילד נכה ולהגיש אותו למוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש תביעה עבור גמלת ילד נכה דרך הדואר, הפקס או בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך.

תהליך טיפול בתביעת קצבת ילד נכה

לאחר הגשת התביעה לביטוח לאומי ישנו הליך מסודר להמשך טיפול בתביעה:

1פקיד התביעות מטעם הביטוח הלאומי בודק אם הטופס מולא כהלכה עם כל הפרטים הנכונים, מסמכים נדרשים שיש לצרף ואם הילד הנכה עונה על תנאי הזכאות עבור הגמלה.

2רופא מטעם הביטוח הלאומי בודק את המסמכים הרפואיים אשר צורפו לתביעה, ישנה אפשרות כי במהלך התביעה יידרשו להמציא טפסים ומסמכים רפואיים נוספים. לאחר מכן, בודק רופא הועדה אם ישנו צורך לזמן את הילד הנכה בכדי שיופיע בפני ועדה או שלחילופין קובע את אחוזי הנכות ללא צורך בועדה.

3הופעה מול ועדה רפואית, במידה ויש צורך להופיע בועדה רפואית הרופא בודק את המסמכים הרפואיים של הילד ובודק אילו טיפולים רפואיים הוא מקבל או שקיבל בעבר. רופא הועדה הרפואית אינו מוסמך לדון בטיפול רפואי שהילד זקוק לו, תפקידו ומטרתו הינה אך ורק לקבוע את אחוזי הנכות המגיעים לו.

חשוב לבצע הכנה קפדנית לפני ההופעה מול הועדה הרפואית, אנו ממליצים להיוועץ עם אנשי המקצוע מחברת הזכויות על מנת להתכונן לועדה הרפואית. מידת המוכנות איתה תגיע לועדה הינה קריטית והיא קובעת את אחוזי הנכות עבור הילד הנכה. בסופו של דבר אחוזי הנכות יקבעו את גובה הקצבה עבור הילד הנכה.

שיעור גמלת ילד נכה

סכום גמלת ילד נכה מחושב על פי אחוזים מקצבת יחיד מלאה העומדת על 2,525 ש"ח (החל מהתאריך 1.1.14), מקבלי גמלת ילד נכה בנוסף מקבלים 17% תוספת בסך 372 ש"ח.

למידע מפורט אודות סוגי הזכאים, אחוזי הגמלה והסכומים המעודכנים ל-1.1.17

במידה והנכם בטוחים כי הילד תלוי תלות מוחלטת בעזרת הזולת (הלבשה, רחצה, אכילה וכו') חשוב מאוד להגיש טופס בקשה לבדיקת תלות

בכדי לבדוק את מידת התלות של הילד הנכה, באם נמצא כי הילד תלוי לחלוטין הוא יהיה זכאי לקצבת ילד נכה מוגדלת בשיעור של 188%, כמובן שיש לצרף מסמכים רפואיים נלווים.

ליווי אישי לכל אורך תהליך הגשת התביעה, הופעה בפני ועדה רפואית ומיצוי גמלת ילד נכה

אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 077-8066502 או באמצעות טופס צור קשר