כל מי שסובל מנכות ברגליים ומוגבל בתנועותיו עשוי לקבל מהביטוח הלאומי קצבת ניידות חודשים. קצבת הניידות אינו באה במקום קצבת הנכות והיא משולמת למוגבלים בין אם יש בבעלותם רכב וגם אם אין להם רכב צמוד. את ההחלטה על מתן קצבת ניידות קובעת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי והיא מותנית במספר תנאים המפורטים בהמשך.

קצבת ניידות לבעלי רכב פרטי

מוגבלי ניידות בעלי רכב זכאים לקצבת ניידות חודשית המשולמת עבור הוצאות אחזקת הרכב כמו תיקונים, ביטוח רכב, הוצאות דלק ועוד. גובה הקצבה תלוי בגורמים שונים כמו אחוז המוגבלות של האדם, סוג הרכב ועוד.

מוגבלי ניידות שבבעלותם רכב משותף, קצבת הניידות תיחשב על פי סכום הקצבה המלאה עבור מי שזכאי לקצבה הגבוהה מבין השניים ותוספת של 35% מהקצבה שהייתה משולמת לשותף השני אילו הוא לא היה קונה רכב משותף.

קצבת ניידות לחסרי רכב

גמלת ניידות לנכים חסרי רכב משולמת במטרה להשתתף בהוצאות הניידות של אותו אדם אשר מוגבל בניידות  ואין ברשותו או בבעלותו רכב.

גובה קצבת הניידות מתעדכנת אחת לתקופה בהתאם להתייקרויות של מחירי הדלק, של ביטוח הרכב, של מחירי התיקונים ושל אחזקת הרכב.
עדכוני גובה הקצבה נעשים בכל ראשון בינואר של השנה החדשה או כאשר גובה ההתייקרויות במשק מגיע לארבעה אחוזים לפחות יחסית לשיעור הקודם.

לפירוט אודות סכומי הקצבאות באתר של המוסד לביטוח לאומי

מי זכאי לקבלת קצבת ניידות חודשית?

כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים.
כל אדם אשר מוגבל בניידות בשיעור של 80% לפחות.
כל אדם אשר זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 100% לפחות.

אדם אשר זקוק לכיסא גלגלים והועדה הרפואית של לשכת הבריאות קבעה זאת.

 כל מה שחשוב לדעת על תהליך הגשת התביעה

כדי למרב את הצלחת התביעה מומלץ לפנות לחברה המתמחה בתחום מיצוי זכויות רפואיות. מומחי החברה ידעו לסייע לכם, להנחות אתכם במילוי הטפסים ולייעץ בתהליך התביעה באופן אישי בהתאם לתנאים הייחודים שלכם.
חברת ה"זכויות" מתמחה בהגשת תביעות אל המוסדות הרשמיים בישראל במטרה לממש קצבת ניידות לנכים.
אומנם, קצבת הניידות משולמת על ידי הביטוח הלאומי, אך הוועדה הרפואית למיצוי הזכויות ולקביעת גובה  הגמלה מאושרת על ידי לשכת הבריאות בלבד. אנו נדע לסייע לכם הן בפנייה לביטוח הלאומי והן בהכנה לוועדה הרפואית.
שימו לב: אפשר גם להגיש תביעה עבור החזר הוצאות למתקן הרמה לרכב, ולאביזרים שונים שנרכשו ועוד.
הגשת התביעה לקצבת ניידות ללא עזרה של מומחים בתחום אשר צברו ידע וניסיון רב עלולה להסתיים בכישלון.
צרו קשר, אנו נדע איך למרב את סיכויי ההצלחה במיצוי הזכויות שלכם לקבלת גמלת ניידות לנכים.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון 077-8066502 או באמצעות טופס צור קשר