תביעת תאונות עבודה לעצמאים

גם עצמאיים וגם שכירים בישראל זכאים לקבל הטבות שונות במקרה של תאונת עבודה, בין אם מדובר בפגיעה במקום העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. בכדי להגיש תביעה על תאונות עבודה לעצמאים, יש למלא תחילה טופס הפניה לטיפול רפואי לעצמאי. הטופס הנדרש הוא -בל 283.

לחצו כאן להורדת טופס בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה – עצמאי

לאחר שמילאתם את טופס תביעת תאונת עבודה, תופנו לקבלת טיפול הרפואי ושם יש למסור את הטופס לרופא המטפל במיון או בקופת החולים שלכם. לאחר מסירת הטופס תקבלו "תעודה רפואית ראשונה לנפגעי תאונת עבודה".

תהליך הגשת לתביעת תאונות עבודה לעצמאים

לאחר הטיפול הרפואי, וכאשר מדובר בעובד עצמאי, יש צורך להגיש טופס תביעה למוסד לביטוח לאומי בסניף הקרוב למגורי העצמאי. בנוסף, יש להצהיר על פרק הזמן שבו לא עבד העצמאי כלל או על פרק הזמן בו הצטמצמה עבודתו עקב הפגיעה או הפציעה המדוברת. את תביעת תאונות העבודה ניתן להגיש בכמה דרכים: בדואר, בפקס או בתיבת השירות בסניף של ביטוח לאומי, אך שימו לב שחשוב מאוד לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים על מנת שביטוח לאומי יוכל להמשיך בתהליך.

המסמכים אותם יש לצרף אל טופס התביעה:

על העצמאי התובע לצרף את הדו"ח מהמיון בבית החולים שבו הוא טופל מייד לאחר הפגיעה, או לחילופין, "תעודה רפואית ראשונה לנפגע תאונת עבודה" – טופס בל/283, ממחלקת תאונות עבודה בקופת החולים (כפי שהוגש). בתעודה הרפואית צריך הרופא לציין את במדוייק את האבחנה הרפואית וגם לציין את התקופה אותה הוא מעריך כי הנפגע לא יוכל לעבוד עקב הפגיעה. בנוסף, יש לצרף טופס ויתור על סודיות רפואית כחלק מהתביעה.

במידה והפציעה היא כתוצאה מתאונת דרכים, על הנפגע לצרף בנוסף למסמכים הקודמים גם דו"ח משטרה, צילום של תעודת חובה ולבסוף גם העתק מהתביעה לחברת הביטוח של הנפגע. במידה והעצמאי מקבל גם כספים עקב התביעה מחברת ביטוח החובה של הרכב, תהיה חובה לדווח על כך לביטוח לאומי.

בשל המורכבות של הגשת תביעות תאונות עבודה  לעצמאים, והחשיבות של הגשת התביעה והמסמכים בדיוק רב על פי הוראות הביטוח הלאומי, חברת"הזכויות" מציעה  לעצמאים ליווי צמוד בכל שלב ושלב על מנת שהתביעה לביטוח לאומי תוגש ותתקבל. המומחים של נו הם אנשי המקצוע מנוסים מאוד בתביעות מהסוג הזה, כך שהצוות המקצועי שלנו יוכל ללוות ולהדריך אתכם לאורך כל הדרך עד לקבלת הפיצויים או הקצבאות בגין הפציעה או הפגיעה.