תו חנייה לנכה הוא תו המיועד לבעלי מוגבלות במטרה לסייע להם להחנות את רכבם בחניות המיועדות לנכים בלבד בהתאם לתקנות הקבועות בחוק החניה לנכים.

בכדי לקבל תו חנייה לנכה יש למלא את הטופס "תו חנייה לנכה" ולצרף את המסמכים הבאים:

צילום של תעודת זהות כולל ספח תעודת הזהות.

צילום של רישיון רכב וצילום של רישיון הנהיגה.
מסמכים רפואיים החתומים על ידי רופא מוסמך.
מכתב עם מספרי הרכב המבוקשים וחתימה של מבקש תו החנייה. אפשר לבקש תו חניה עבור שני כלי רכב בלבד.
מוגבלי ניידות הזקוקים לרכב כאמצעי תנועה נדרשים לצרף אישור ממשרד הבריאות.
מוגבלי ניידות ללא רכב שדרגת הנכות שלהם מגיעה לשישים אחוז נדרשים לצרף גם אישור ממשרד הבריאות.
יחד עם האישור ממשרד הבריאות יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים ועדכניים המוכיחים קושי בניידות.
מוגבלי ניידות שנכותם הרפואית מגיעה לשיעור של שישים אחוז לפחות נדרשים לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי.

להורדת טופס "בקשה לתג חנייה לנכה"

מי זכאי לקבל תו חניה לנכים?

עיוורים נדרשים לצרף אישור ממשרד הרווחה.

נכי צה"ל נדרשים לצרף אישור ממשרד הביטחון.

ניצולי שואה נדרשים לצרף אישור ממשרד האוצר.

נפגעי פעולות איבה נדרשים לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי.

מהי הגדרת תו חניה לנכה בתקנות התעבורה בישראל

אדם אשר רופא מוסמך ראשי שהתמנה בהתאם לתקנה 2 (א) לתקנות הנכים התשי"ד 1954 אישר בכתב את אחד מהסעיפים האלו:

הנכה הזקוק לרכב כאמצעי ניידות האדם המוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים.
דרגת נכותו של המבקש היא שישים אחוז לפחות.

אדם עיוור או אדם הנזקק לתקנות שירותי הסעד.

מי זכאי  לקבל תו חניה לנכה?

  • מוגבלי ניידות בעלי אישור ממשרד הבריאות.
  • נכי צה"ל בעלי אישור ממשרד הביטחון.
  • עיוורים בעלי אישור ממשרד הרווחה.
  • נפגעי פעולות איבה בעלי אישור מהביטוח הלאומי.
  • מוגבלי ניידות בעלי אישור ממשרד הבריאות.

חידוש תג חניה לנכה

בכדי לחדש את תג החניה יש לבצע מחדש את שליחת הטפסים והאישורים. חשוב להתחיל את תהליך חידוש תו החניה תשעים יום לפני שפג תוקפו של תג החניה הישן.

למידע נוסף אודות תג חניה לנכה צרו עמנו קשר באמצעות הטופס